MG Team

Úrazové pojištění – informace pro členy oddílu

Všichni členové našeho oddílu, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku, jsou kryti úrazovým pojištěním. Více info zde:

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html