MG Team

Od září probíhá nábor dětí!

Nábor probíhá od září každé úterý a čtvrtek od 17:00 hod.!

Přiveďte své děti (6-13 let) do naší tělocvičny na adrese Hůrka 1832, Pardubice a vyzkoušejte si první trénink ZDARMA.

Na tréninku jsou vždy 2 kvalifikovaní trenéři, kteří si rozdělují děti do 2 tréninkových skupin, dle věku a zkušeností.

Obsahem tréninků je osvojení si základů našeho bojového sportu, sebeobrany, nácviky techniky a taktiky, strečink a mírné posilování s vlastním tělem. Do každého tréninku jsou pravidelně zařazovány hry a soutěže, tak aby se děti během tréninků pobavily, odreagovaly a zároveň jsme udrželi potřebnou koncentraci.

Co náš oddíl Vašim dětem poskytne:

– zvýšení fyzické kondice

– osvojení sebeobrany

– zvýšení sebevědomí

– zpevnění postavy a snížení nadváhy

– zlepšení kloubní pohyblivosti

– dále existuje možnost i individuálních lekcí, zúčastňovat se našich seminářů a soustředění

– tento sport lze provozovat čistě kondičně, bezkontaktně

– po dosažení určité fyzické a technické úrovně možnost účasti na závodech a dále možnost provozovat tento sport i profesionálně

– u dětí že se zaměřujeme na rozvoj pohybových dovedností, trénink probíhá formou her a soutěží